Tin mới new

(08:09 - 06/07/2018)

Tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn

Phó giám đốc Sở Công thương Cà Mau Huỳnh Văn Minh cho biết: "Tình hình bà con chuyển từ nuôi...

(14:40 - 06/02/2018)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện “an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”

Ngày 28/11/2017, Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng điện “an...

(14:00 - 24/10/2017)

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm

Điện lực Cái Nước (Công ty Điện lực Cà Mau) đã tổ chức tuyên...

(13:47 - 24/10/2017)

Diễn tập phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) khu...

(09:17 - 07/07/2016)

PC Cà Mau: triển khai phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016

Ngày 13/5/2016, Công ty Điện lực Cà Mau cùng...

(07:27 - 16/11/2015)

Cà Mau: tập huấn 2000 tuyên truyên viên về sử dụng điện an toàn - tiết kiệm, hiệu quả.

Từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 12 năm 2015, Sở Công thương chủ trì kết hợp với...

(09:46 - 03/07/2015)

Tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

  Điện lực TP Cà Mau đã phối hợp với phòng Kinh tế thành phố tổ chức tuyên truyền các biện...

(09:26 - 03/07/2015)

PC Cà Mau: tổ chức thi nâng bậc và sát hạch an toàn điện

    Ngày 14/6/2015, Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức thi nâng bậc thợ cho người lao động...