Tin mới new

(03:20 - 08/03/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 12/03/2012 đến ngày 18/03/2012

 

(02:23 - 06/03/2012)

Thông báo gián đoạn cung cấp điện ngày 05/03/2012

 

(03:01 - 02/03/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 05/03/2012 đến ngày 11/03/2012

 

(07:05 - 24/02/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 27/02/2012 đến ngày 04/03/2012

 

(07:02 - 21/02/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 20/02/2012 đến ngày 26/02/2012

 

(01:10 - 13/02/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 13/02/2012 đến ngày 19/02/2012

 

(02:55 - 07/02/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 06/02/2012 đến ngày 12/02/2012

 

(09:38 - 13/01/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 15/01/2012 đến ngày 22/01/2012