Tin mới new

(03:00 - 03/05/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 07/05/2012 đến ngày 13/05/2012

 

(09:08 - 25/04/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/05/2012 đến ngày 06/05/2012

 

(07:52 - 18/04/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/04/2012 đến ngày 29/04/2012

 

(08:55 - 13/04/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/04/2012 đến ngày 22/04/2012

 

(09:14 - 05/04/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/04/2012 đến ngày 08/04/2012

 

(09:11 - 05/04/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 09/04/2012 đến ngày 15/04/2012

 

(08:25 - 23/03/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 26/03/2012 đến ngày 01/04/2012

 

(02:11 - 15/03/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 19/03/2012 đến ngày 25/03/2012