Tin mới new

(02:25 - 27/07/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 30/07/2012 đến ngày 05/08/2012

 

(01:50 - 24/07/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/07/2012 đến ngày 29/07/2012

 

(09:01 - 12/07/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/07/2012 đến ngày 22/07/2012

 

(08:54 - 06/07/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 09/07/2012 đến ngày 15/07/2012

 

(03:21 - 29/06/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/07/2012 đến ngày 08/07/2012

 

(02:17 - 21/06/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 25/06/2012 đến ngày 01/07/2012

 

(01:24 - 01/06/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 04/06/2012 đến ngày 10/06/2012

 

(06:31 - 25/05/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 28/05/2012 đến ngày 03/06/2012