Tin mới new

(02:49 - 02/11/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 05/11/2012 đến ngày 11/11/2012

 

(01:02 - 26/10/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 29/10/2012 đến ngày 04/11/2012

 

(01:01 - 26/10/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 22/10/2012 đến ngày 28/10/2012 bổ sung

 

(09:12 - 18/10/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 22/10/2012 đến ngày 28/10/2012

 

(02:48 - 12/10/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 15/10/2012 đến ngày 21/10/2012

 

(09:30 - 05/10/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 08/10/2012 đến ngày 14/10/2012

 

(01:22 - 28/09/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 01/10/2012 đến ngày 07/10/2012

 

(00:53 - 21/09/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 24/09/2012 đến ngày 30/09/2012