Tin mới new

(00:36 - 28/12/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/01/2013 đến ngày 06/01/2013

 

(00:43 - 24/12/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 24/12/2012 đến ngày 30/12/2012

 

(00:40 - 24/12/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 17/12/2012 đến ngày 23/12/2012

 

(03:36 - 07/12/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 10/12/2012 đến ngày 16/12/2012

 

(01:22 - 29/11/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 03/12/2012 đến ngày 09/12/2012

 

(02:30 - 23/11/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 26/11/2012 đến ngày 02/12/2012

 

(01:46 - 16/11/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 19/11/2012 đến ngày 25/11/2012

 

(02:25 - 09/11/2012)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 12/11/2012 đến ngày 18/11/2012