Tin mới new

(10:07 - 11/12/2021)

CHUYỂN ĐỔI SỐ EVN - MỘT HÀNH TRÌNH TẤT YẾU

EVN là một doanh nghiệp với ngành nghề truyền thống là điện lực, một...

(10:07 - 11/12/2021)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ACTIVE DIRECTORY (AD)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang tập trung đẩy mạnh công...

(09:44 - 11/12/2021)

Những sản phẩm nào được EVN giới thiệu tại triển lãm thực tế ảo về công nghiệp 4.0?

Có 4 hệ thống công nghệ hiện đại được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa tới Triển...

(09:43 - 11/12/2021)

Tuổi trẻ EVN có 4 công trình được vinh danh 'Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp'

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Lễ...

(09:43 - 11/12/2021)

Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam: Tin tưởng EVN sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022

Ngày 18/11, đoàn công tác Hội Truyền thông số Việt Nam do...

(09:38 - 11/12/2021)

Chuyển đổi số là gì

Giới phân tích nhận định, chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược,...