Tin mới new

(02:02 - 12/04/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 15/04/2013 đến ngày 21/04/2013

 

(03:08 - 09/04/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện ngày 14/04/2013 bổ sung

 

(00:51 - 04/04/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 08/04/2013 đến ngày 14/04/2013

 

(07:42 - 28/03/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 01/04/2013 đến ngày 07/04/2013

 

(08:13 - 22/03/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 25/03/2013 đến ngày 31/03/2013

 

(01:02 - 14/03/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 18/03/2013 đến ngày 24/03/2013

 

(02:34 - 07/03/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 11/03/2013 đến ngày 17/03/2013

 

(07:13 - 28/02/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 04/03/2013 đến ngày 09/03/2013