Tin mới new

(14:41 - 07/12/2016)

ĐIỆN LỰC ĐẦM DƠI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2016

Tiếp theo các hoạt động tặng quà, sửa chữa điện miễn phí cho các hộ gia...

(14:48 - 02/12/2016)

Thư Cảm ơn Khách hàng của Công ty Điện lực Cà Mau

(14:45 - 02/12/2016)

Tri ân khách hàng – chung tay cùng cộng đồng

Thực hiện công văn số: 2535 ngày 28/10/2016 “Chương trình tri ân...

(14:11 - 25/11/2016)

Điện lực Ngọc Hiển Tri ân khách hàng năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 2529/KH-PCCM, ngày 20/10/2016 của Công ty Điện lực Cà...

(10:16 - 24/11/2016)

Điện lực Đầm Dơi Triển khai các hoạt động tháng Tri ân khách hàng năm 2016

Thực hiện kế hoạch của Công ty Điện lực Cà Mau về việc triển khai các hoạt động...

(14:32 - 23/11/2016)

Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn

Trong hai năm liên tục, ngoài đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, công...

(09:25 - 21/11/2016)

Hội nghị khách hàng Công ty Điện lực Cà Mau

Ngày 25/10/2016 Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) tổ chức Hội nghị...

(08:24 - 01/12/2015)

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 12 năm 2015