Tin mới new

(14:17 - 01/08/2016)

Điện lực Đầm Dơi thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Huyện Đầm Dơi là huyện giàu tiềm năng về kinh tế thủy sản, trong đó diện...

(09:58 - 30/06/2016)

PC Cà Mau: Triển khai 5S

5S là một phương pháp cải tiến rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong thực tế. Nơi...

(07:58 - 12/05/2016)

PC Cà Mau: Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng

Hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng thế giới, ngày...

(15:48 - 13/11/2015)

PC Cà Mau: Phát động cuộc thi “Tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp năm 2015”

(03:54 - 03/11/2015)

Chủ đề VHDN PC CÀ MAU của quý IV: (chủ đề 2)

“Văn hóa ứng xử khi sử dụng điện thoại”. Toàn thể CBCNV trong phòng thực hiện tôn chỉ của EVN,...

(03:50 - 03/11/2015)

Chủ đề VHDN PC CÀ MAU của quý IV: (chủ đề 1)

“Gia đình EVN trên thuận, dưới hòa”. Toàn thể CBCNV trong phòng thực hiện tôn chỉ của EVN, EVN...

(06:37 - 02/11/2015)

Khi thợ điện là dân vận khéo

Ngày 15/9/2015, 05 thành viên của đội Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) đã tham dự cuộc thi...

(04:01 - 02/11/2015)

Hội thi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Ngày 03 tháng 10 năm 2015 Chi đoàn Công ty Điện lực Cà Mau đã tham dự cuộc thi “Tìm hiểu,...