Tin mới new

(14:41 - 22/03/2017)

Những trái tim hồng

Ngày 06 tháng 3 năm 2017 Ban Nữ công Công ty Điện lực Cà Mau...

(09:17 - 04/01/2017)

Thực hiện 5S tại Công ty Điện lực Cà Mau

Năm nay là năm đầu tiên triển khai và đưa vào thực hiện chấm điểm...

(08:48 - 27/12/2016)

Văn hóa doanh nghiệp - 5S là “Răng và môi”

Khi triển khai tương đối thành công chương trình 5S thì công...

(15:24 - 28/11/2016)

Đặc trưng văn hóa Doanh nghiệp

1. Lịch sử ngày truyền thống ngành điện Việt Nam: ...

(10:38 - 18/10/2016)

QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU (PC CÀ MAU)

(08:24 - 30/09/2016)

PC Cà Mau: Tập huấn Văn hóa doanh nghiệp 2016

Nằm trong chương trình kế hoạch triển khai những hoạt động thực thực thi Văn hóa...

(08:23 - 30/09/2016)

An toàn lao động - Văn hóa mỗi ngày

Hằng năm chính sách về an toàn lao động được Công ty Điện lực Cà...

(14:52 - 01/08/2016)

Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp

Sau gần 1 năm phát động, đầu tháng 7/2016, Công ty Điện lực Cà Mau (PC...