Tin mới new

(10:56 - 11/12/2021)

Số hóa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Dấu ấn của Đảng ủy EVN - Kỳ 3: Infographic: Đến năm 2025, khách hàng sử dụng điện có thể tương tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số

Ngày 11/01/2021, Đảng ủy EVN ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc “Thực hiện...

(10:56 - 11/12/2021)

EVN tổ chức hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số với Trường Đại học RMIT (Úc)

Chương trình hội thảo về chuyển đổi số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp...

(10:56 - 11/12/2021)

Người đứng đầu đơn vị phải sâu sát, quyết liệt trong số hóa lĩnh vực quản trị

Đó là chỉ đạo của ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập...

(10:56 - 11/12/2021)

Chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng ngành Điện: Từ ASEAN, nhìn về EVN

Tại khu vực Đông Nam Á, việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác kinh...

(10:56 - 11/12/2021)

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

Đó là một trong những mục tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

(10:25 - 11/12/2021)

EVN CHUYỂN ĐỔI SỐ: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SONG HÀNH LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Không chỉ nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuyển...

(10:25 - 11/12/2021)

'CHUYỂN ĐỔI SỐ KHỐI TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ EVN - CHUYỂN ĐỔI TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG'

Đây là chủ đề hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức và Nhân sự (TC&NS)...

(10:25 - 11/12/2021)

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CHUYỂN ĐỔI SỐ: NGÀY MAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành xây dựng...