Tin mới new

(16:23 - 06/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2021

Xin quý khách xem tại đây

(11:06 - 07/06/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 05 năm 2021

xin quý khách vui lòng xem tại đây

(14:26 - 04/06/2021)

THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Xin quý khách vui lòng xem tại đây

(16:40 - 05/05/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2021

Xin quý khách vui lòng xem tại đây

(15:35 - 05/04/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 03 năm 2021

Xin mời vui lòng xem tại đây

(15:24 - 04/03/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 02 năm 2021

(10:39 - 09/02/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 01 năm 2021

Xin quý khách hàng vui lòng xem tại đây

(15:18 - 08/01/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2020

Xin vui lòng xem tại đây