Tin mới new

(06:31 - 16/04/2014)

Hội nghị người lao động Công ty Điện lực Cà Mau năm 2014

  Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014 và tổng kết hoạt động...

(01:27 - 27/12/2013)

Người công nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ

(01:23 - 27/12/2013)

Gắn biển công trình thi đua

(01:11 - 27/12/2013)

Chung tay xóa đói giảm nghèo

(07:12 - 19/12/2013)

10 năm thắp sáng Cà Mau

(02:22 - 21/11/2013)

Tiết kiệm gần 300 triệu đồng từ sáng kiến cải tiến kìm khóa đai thép

Hai nhân viên của Điện lực Trần Văn Thời (Công ty Điện lực Cà Mau) là anh Lê Văn Tám và anh Nguyễn...

(00:55 - 31/10/2013)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động (ngày hết hạn 25/11/2013)

 

(07:27 - 10/10/2013)

Những người thợ điện liêm khiết

Ngày 31/7/2013, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ thay điện kế định kỳ, anh Vũ Văn Trường và anh...