Tin mới new

(09:37 - 03/07/2015)

Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Điện lực Cà Mau.

  Ngày 08/6/2015 Công ty Điện Cà Mau đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn...

(09:34 - 03/07/2015)

Điện lực Cái Nước, 20 năm sau ngày thành lập

Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Điện lực Cái Nước (Công ty Điện lực Cà Mau) đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20...

(09:09 - 06/05/2015)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU TẶNG QUÀ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG

Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp cùng với Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm và tặng quà cho lực lượng...

(01:15 - 12/03/2015)

Hiện đại hóa lưới điện bằng thiết bị đo ghi từ xa

Từ năm 2012 Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử;...

(01:10 - 12/03/2015)

Thực hiện tốt công tác Dịch vụ bán lẻ điện năng

Năm 2014 Công ty Điện lực Cà Mau đã ký hợp đồng với 103 dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) để thực...

(01:57 - 04/02/2015)

Công ty Điện lực Cà Mau đồng loạt tổ chức Hội nghị người lao động các cấp

Từ ngày 6 đến 9 tháng 01 năm 2015 các đơn vị trược thuộc Công ty Điện lực Cà Mau đồng loạt tổ chức...

(03:28 - 19/12/2014)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo áp dụng hóa đơn tiền điện theo hình thức điện tử.

(02:41 - 04/12/2014)

Trao tặng nhà tình nghĩa

Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp với UBND xã Định Bình tổ chức buổi lễ bàn giao nhà...