Tin mới new

(01:54 - 28/09/2011)

Thông báo thay đổi giá cước dịch vụ giá trị gia tăng của FPTTelecom cho thuê bao EVNTelecom

Bảng giá cước trước 30/06/2011

(01:49 - 28/09/2011)

Thay đổi giờ thấp điểm của dịch vụ E-Mobile, E-Phone

  EVNTelecom trân trọng thông báo: Giờ thấp điểm được quy định là từ 1h sáng đến 6h sáng tất cả...

(01:34 - 28/09/2011)

Hỗ trợ thuê bao vùng viễn thông công ích

  CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TB E-COM vùng Viễn thông Công ích tháng 8, 9, 10. ...