Tin mới new

(06:48 - 28/12/2015)

Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam

(01:45 - 11/08/2015)

Tra cứu chỉ số khách hàng (http://khachhang.evnspc.vn/)

(12:50 - 23/06/2015)

Công ty Điện lực Cà Mau hướng dẫn trình tự mua điện cho quý khách hàng mua điện trung áp

 

(03:57 - 17/03/2015)

Biểu giá bán điện kể từ ngày 16/03/2015

            

(09:53 - 04/06/2014)

Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/06/2014

(07:48 - 07/08/2013)

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/08/2013

 

(00:17 - 15/01/2013)

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012

Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng...

(01:10 - 21/09/2012)

Biểu giá điện từ ngày 01/07/2012