Tin mới new

(10:56 - 11/12/2021)

EVN SPC PHÁT HUY HIỆU QUẢ LÀM VIỆC TỪ XA QUA ỨNG DỤNG CNTT

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của UBND TPHCM,...

(10:56 - 11/12/2021)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI FPT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 25/5, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tập đoàn FPT...

(10:56 - 11/12/2021)

QUẢN TRỊ AN NINH CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Quản trị an ninh các phương tiện truyền thông xã hội vì sự phát...

(10:56 - 11/12/2021)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM: 5 TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ...

(10:56 - 11/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HRMS.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tổ chức nhân sự,...

(10:56 - 11/12/2021)

ĐÀO TẠO, TRIỂN KHAI PHẦN MỀM BÁO CÁO, PHÂN TÍCH TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

Trong thời gian qua, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (SPC IT)...

(10:56 - 11/12/2021)

EVNSPC TÍCH CỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ, TỐI ƯU HÓA LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiếp tục tập...

(10:56 - 11/12/2021)

QUAN ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA EVN SPC HƯỚNG ĐẾN DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ

Với mục tiêu tích cực thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 và...