Tin mới new

(16:09 - 18/06/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 24/06/2019 đến 30/06/2019

(14:31 - 11/06/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 17/06/2019 đến 23/06/2019

(13:47 - 04/06/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 10/06/2019 đến 16/06/2019

(08:41 - 04/06/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 05 năm 2019

(10:59 - 28/05/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 03/06/2019 đến 09/06/2019

(13:37 - 21/05/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 27/05/2019 đến 02/06/2019

(15:22 - 13/05/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 20/05/2019 đến 26/05/2019

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, Cái Nước, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:10 - 09/05/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 13/05/2019 đến 19/05/2019