Tin mới new

(08:51 - 05/04/2018)

Về đích 6 công trình điện bức xúc

Ngay trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà  Mau) đã hoàn thành 6...

(08:51 - 05/04/2018)

Đóng góp của những người “Trung hậu – Đảm đang”

Công ty Điện lực Cà Mau có tổng cộng 95 nữ, chiếm tỷ lệ 13% trong tổng số CBCNV; tuổi đời cao nhất...

(08:50 - 05/04/2018)

Vệ sinh lưới điện không cần cắt điện

Ứng dụng công nghệ để sửa chữa đường dây đang mang điện là một trong những biện pháp hiệu quả trong...

(14:05 - 03/04/2018)

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

(15:38 - 09/03/2018)

“Hôm nay tôi sống xanh hơn” – Thông điệp Giờ Trái đất 2018

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng...

(14:41 - 06/02/2018)

Hội nghị khách hàng Công ty Điện lực Cà Mau

Ngày 17/ 11/ 2017 Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2017. Tham dự...

(14:40 - 06/02/2018)

Hoàn thành công trình trọng điểm

Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện vượt tiến độ công trình xây dựng đường dây 3 pha và trạm...

(14:39 - 06/02/2018)

Hội nghị Người lao động PC Cà Mau

Ngày 15/1/2018, Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Người lao động và tổng kết công tác sản...