TIN LIÊN QUAN

(15:35 - 15/07/2020)

Điện lực thành phố Cà Mau triển khai giai đoạn 02 thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau, Điện lực TP Cà Mau luôn phấn đấu không...

(13:40 - 15/07/2020)

Giảm tới 70.000 đồng khi thanh toán tiền điện trên website của Điện lực Miền Nam

Thanh toán tiền điện chưa bao giờ đơn giản như thế khi có VNPAY. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội...

(14:22 - 07/07/2020)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU: DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020

Để tăng cường tính chủ động của lực lượng xung kích tại chỗ của Công ty Điện lực Cà Mau (Công...

(13:50 - 23/06/2020)

THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020 Trong thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại...

(08:15 - 23/06/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo Kế hoạch ngưng thu tiền điện tại nhà giai đoạn 2

Thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày...

(14:24 - 01/06/2020)

An toàn bảo mật thông tin nội bộ là hàng đầu

Không nằm ngoài xu thế theo tình hình phát triển hiện nay, ngành điện nói chung và Công ty Điện lực...

(15:30 - 29/05/2020)

Tọa đàm trực tuyến, chủ đề: Người dân miền Nam sử dụng điện được thuận lợi khi giao dịch điện tử

(17:04 - 22/05/2020)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty Điện lực tỉnh Cà Mau

(CMO) Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Quộc hội sắp tới, ngày 14/5, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...