TIN LIÊN QUAN

(00:40 - 09/12/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 11/12/2011 đến ngày 19/12/2011

 

(01:11 - 05/12/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 05/12/2011 đến ngày 11/12/2011

 

(03:40 - 24/11/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 28/11/2011 đến ngày 04/12/2011

 

(09:08 - 18/11/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 21/11/2011 đến ngày 27/11/2011

1. Ngày 21/11/2011. - Từ 08h00 đến 16h00: Khu vực mất điện: Đường Bông Văn Dĩa phường 5 TP. Cà...

(08:42 - 10/11/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 14/11/2011 đến ngày 20/11/2011

1. Ngày 14/11/2011. - Từ 07h00 đến 16h30: Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm Bắc, Quách Phẩm huyện...

(00:26 - 03/11/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 07/11/2011 đến ngày 13/11/2011

1. Ngày 07/11/2011. - Từ 08h00 đến 15h00: Khu vực mất điện: Đường Phạm Hồng Thám phường 4 TP....

(03:09 - 31/10/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 31/10/2011 đến ngày 06/11/2011

  1. Ngày 31/10/2011. - Từ 07h30 đến 17h00: Khu vực mất điện: + Khóm 3, 4 phường Tân Thành TP....

(02:02 - 21/10/2011)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 24/10/2011 đến ngày 30/10/2011

1. Ngày 24/10/2011. - Từ 11h00 đến 13h00: Khu vực mất điện: Đường Bùi Thị Trường,Quang Trung,...