Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà: 
Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà tính đến tháng 02/2020: 
Chi tiết...
THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019
Chi tiết...
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương
Chi tiết...
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014
Chi tiết...
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014
Chi tiết...
Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/12/2017
Chi tiết...
Biểu giá bán điện kể từ ngày 16/03/2015
            
Chi tiết...
Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/06/2014
Chi tiết...
Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/08/2013
 
Chi tiết...
Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012
Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 22/12/2012. Cụ thể:
Chi tiết...
Biểu giá điện từ ngày 01/07/2012
 
Chi tiết...
Thông báo tăng giá điện ngày 20/12/2011 theo thông tư số 42/2011/TT-BTC
 
Chi tiết...
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Thông tư số 05/2011/TT-BCT 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
Chi tiết...
 
Đầu trang