Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đảng viên. Đồng thời, đây cũng là động lực để các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cho lớp đảng viên trẻ.
Chi tiết...
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025
Đảng Ủy Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025.
Chi tiết...
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - Hiệu quả
Vừa qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết...
Chi bộ Điện lực Phú Tân - Tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong không khí háo hức của tháng 5 với những sự kiện lớn diễn ra, vừa qua Chi bộ Điện lực Phú Tân tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những thành tựu đổi mới vượt bậc.   
Chi tiết...
Chi bộ Điện lực Phú Tân - LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
 Năm 2020, vẫn như mọi năm, được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau, Điện lực Phú Tân đang ra sức quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong đó chỉ tiêu về phát triển Đảng viên được xem là then chốt, quyết định đến kết quả của cả một năm phấn đấu.
Chi tiết...
Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Điện lực Ngọc Hiển
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, đáp ứng được nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết chi bộ Điện lực đề ra, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
Chi tiết...
Họp mặt tuyên dương “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2017, Đảng ủy Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) đã tổ chức buổi họp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm  2017.
Chi tiết...
Triển khai chỉ thị 05 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày 29/11/2016 Đảng ủy Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức học tập quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban bí thư về “Đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chi tiết...
Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Ngày 06/6/2016, Chi bộ Điện lực U Minh, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Văn Điểm.
Chi tiết...
Kết nạp Đảng viên tại Chi Bộ Công ty CNTT ĐLMN và Chi bộ Điện lực U Minh - Cà Mau
Chi tiết...
Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện theo kế hoạch số 58-KH/ĐUCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Đảng ủy Công ty Điện lực Cà Mau về việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 “Về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” và quán triệt nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Chi tiết...
37 năm tuổi nghề, 30 năm tuổi Đảng
  Đảng úy Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức trao tặng huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Lâm Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ - Pháp chế.
Chi tiết...
Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2012 với sự tham dự của đại diện đảng ủy khối doanh nghiệp tình Cà Mau và 78 đại biểu đại diện cho các Chi bộ trực thuộc.
Chi tiết...
Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 9 khóa XI
Chi tiết...
Đảng bộ PC Cà Mau: kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức
Chi tiết...
 
Đầu trang