Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không
Chi tiết...
QUY ĐỊNH Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam
Chi tiết...
Thủ tục hồ sơ đăng ký mua điện hạ áp
  Thủ tục, hồ sơ chuẩn bị cấp điện mới xem tại đây  Lưu đồ cấp điện hạ áp xem tại đây Mẫu đơn đăng ký mua điện xem tại đây  
Chi tiết...
 
Đầu trang