Trang chủ Thông tin giá điện Tham khảo giá điện
 

THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương, Quy định thực hiện giá bán điện;

Căn cứ Quyết định số  648/QĐ-BCT, ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương, Về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Công ty Điện lực Cà Mau trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trong tỉnh Cà Mau được biết:

Kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 Công ty Điện lực Cà Mau sẽ thực hiện giá bán điện mới theo Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương. (Đính kèm biểu giá điện)

Mọi ý kiến về giá bán điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Giao dịch khách hàng tại các Điện lực trực thuộc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hoặc Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng 19001006 - 19009000 để được phục vụ.

Trân trọng thông báo!

BIỂU GIÁ ĐIỆN

(Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương) & Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương)

TT

Đối tượng áp dụng giá

Giá điện mới

(đ/kWh)

1

Giá bán điện cho sản xuất

 

1.1

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

 

a) Giờ bình thường

1.555

 

b) Giờ thấp điểm

1.007

 

c) Giờ cao điểm

2.871

1.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

1.685

 

b) Giờ thấp điểm

1.100

 

c) Giờ cao điểm

3.076

2

Giá bán điện cho các cơ quan HCSN

 

2,1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 

2.1.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.659

2.1.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.771

2,2

Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

 

2.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.827

2.2.1

Cấp điện áp dưới 6kV

1.902

3

Giá bán điện sinh hoạt bậc thang

 

3,1

Cho kWh từ 0 - 50

1.678

3,2

Cho kWh từ 51 - 100

1.734

3,3

Cho kWh từ 101 - 200

2.014

3,4

Cho kWh từ 201 - 300

2.536

3,5

Cho kWh từ 301 - 400

2.834

3,6

Cho kWh từ 401 trở lên

2.927

4

Giá bán điện cho kinh doanh, dịch vụ

 

4,1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

2.442

 

b) Giờ thấp điểm

1.361

 

c) Giờ cao điểm

4.251

4,2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

2.666

 

b) Giờ thấp điểm

1.622

 

c) Giờ cao điểm

4.587

 

 

 

In      Trở về
 
Các Tham khảo giá điện đã đưa
   Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương (16:14 - 26/10/2018)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 (16:10 - 26/10/2018)
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 (16:08 - 26/10/2018)
   Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/12/2017 (09:20 - 04/12/2017)
   Biểu giá bán điện kể từ ngày 16/03/2015 (03:57 - 17/03/2015)
   Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/06/2014 (09:53 - 04/06/2014)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/08/2013 (07:48 - 07/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:17 - 15/01/2013)
   Biểu giá điện từ ngày 01/07/2012 (01:10 - 21/09/2012)
   Thông báo tăng giá điện ngày 20/12/2011 theo thông tư số 42/2011/TT-BTC (09:22 - 22/12/2011)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (03:44 - 31/03/2011)

Đầu trang