Trang chủ Thông tin giá điện Tham khảo giá điện
 

Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/06/2014

Xem tại đây

 

In      Trở về
 
Các Tham khảo giá điện đã đưa
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/08/2013 (07:48 - 07/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:17 - 15/01/2013)
   Biểu giá điện từ ngày 01/07/2012 (01:10 - 21/09/2012)
   Thông báo tăng giá điện ngày 20/12/2011 theo thông tư số 42/2011/TT-BTC (09:22 - 22/12/2011)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (03:44 - 31/03/2011)

Đầu trang